Gréckokatolícka farnosť Ihľany

Oficiálna stránka Gréckokatolíckej farnosti Ihľany

  • Otec Sergej Kovč a jeho príhovor o obci Ihľany

    „Začínam nestarnúcimi slovami Sláva Isusu Christu, ktoré do tejto zalesnenej krajiny Slovenska priniesli drevorubači, keď sa prežehnali a vzájomne pozdravili. Ich pozdrav ako echo znie do dnešného dňa. Pozrime sa späť do histórie. Smutne a temno bolo pred viac ako 690 rokmi v tejto krajine, zarastenej ihličnatými stromami bez ciest. Iba divá zver sa preháňala lesom a vtáctvo po stromoch. Zdalo sa, že už nikdy nezasvieti slnko na korene zarastené machom. No predsa prišiel čas, keď Boh poslal do opusteného kraja svojich verných Bohu, svalnatých drevorubačov, aby preriedili lesy a vybudovali cesty. Boli to ľudia silnej viery, ktorí prišli do grófstva rodu Berzevieczyovcov. Boli chudobní, ale pracovití. Prichádzali sem na zimu a v lete odchádzali do vlastných domovov, kde mali svoje políčka, manželky, deti, rodiny. Pánovi sa to nepáčilo, preto im navrhol, aby si privideli svoje rodiny a mohli tu pracovať po celý rok. Ponúkol im zalesnenú zem. Vyrúbané drevo bude pánovo, odlesnená pôda bude patriť im. Môžu si na nej postaviť domy a hospodárstva. Drevorubači prijali ponuku, prisťahovali sa a položili základy usadlosti menom Hundermorg.“

    (Otec Sergej Kovč v článku o Gréckokatolíckej cirkvi v Ihľanoch,
    v historickom spise – Publikácií k 690. Výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ihľany)

Aktuality z farskej kroniky

Zobraziť farskú kroniku …


Články

Zobraziť všetky články …


KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU – KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
HOMILETICKÉ DIREKTÓRIUM – LITURGICKÉ ČÍTANIA – SVÄTÉ PÍSMO
GTF UNIPO – KŇAZSKÝ SEMINÁR